5 Contoh Biantara Bahasa Sunda yang Mudah Dipelajari

Bertold Ananda
Jumat 05 Agustus 2022 17:19 WIB
5 Contoh Biantara Bahasa Sunda yang Mudah Dipelajari
Contoh biantara bahasa Sunda yang mudah dipelajari. (Foto: Pexels)

JAKARTA, celebrities.id - Contoh biantara bahasa Sunda berguna untuk anak pelajar yang sedang memperlancar bahasa Sunda.

Biantara atau pidato dalam bahasa Sunda merupakan sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau orang banyak dengan menggunakan bahasa Sunda.

Dalam pembuatannya, rangkaian pidato bahasa Sunda dibuat dengan bahasa yang tegas, lugas dan mudah dimengerti oleh orang Sunda lainnya. Hal itu supaya orang yang mendengarkannya dapat memahami terkait ide dan gagasan yang telah disampaikannya.

Berikut celebrities.id telah merangkum dari beberapa sumber, Jumat (4/8/2022) terkait contoh biantara bahasa Sunda.

Contoh Biantara Bahasa Sunda

1. Contoh Biantara Bahasa Sunda tentang Perpisahan

Assalamualaikum Wr. Wb.
Asshaduallailahaillalah wa ashadu anna muhamadar rosulullah. Ama badu.

Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah SWT. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat wal’afiat.

Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka jungjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW. Teu hilap ka kulawargana, sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu Insya Allah taat kana ajarannana, Amin ya robbal alamin.

Hadirin sadaya anu kusimkuring dipihormat, nuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawakilan rerencangan kanggo nyampeikeun amanat dina raraga program perpisahan kelas genep.

Henteu karaos parantos genep taun urang aya didieu. Nu mana ayeuna puncak saleresna urang sadaya bakal papisah ti sakola ieu. Henteu hilap abdi ngawakilan rerencangan ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan ka bapa sareng ibu guru anu mana tos ngajarkeun ka abdi sadaya loba hal.

Mugia naon anu diajarkeun ku bapa guru sareng ibu guru ka urang sadaya tiasa dimanfaatkeun ka nu hal konkret sareng aya manfaatna kanggo nusa, bangsa sareng agama. Mugi-mugi amal kasaean manah bapa miwah ibu guru kenging walesan ti Allah SWT. Amin.

Sakitu ti abdi anu ngawakilan rerencangan sadaya. Kirang lebihna neda dihapunten. Nu mana kasalahan mah milik abdi sareng kaleuwihan mah tiba ti Allah SWT.
 
Wabilahitaufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb.

 

1
/
3